20060227

μακάρι


Μακάρι να ξυπνούσα αύριο το πρωί και να είχα όλες τις λύσεις.
Να μην χρειαζόταν να ψάξω ή να πονοκεφαλιάσω με τπτ και για κανέναν.
Να ήταν όλα λυμένα ή τουλάχιστον να είχα έτοιμες τις απαντήσεις.
Μακάρι