20090327

πες πότεΉρθε ο φόβος
Κάθησε απέναντί μου και όλο με ρωτά πότε θα γίνει η μεγάλη μάχη

20090315

νερόνερό το φως του να πνιγεί
όποιος θέλει να ζήσει