20100305

σπάνιο και μοναδικό


Κάτι συνηθισμένο, απλό γίνεται σπάνιο, μοναδικό
Είναι πως το βλέπεις, πού, πότε