20080628

μόνος σου
ο αέρας θα σε ταξιδέψει
εκείνος θα σου πει