20090327

πες πότε



Ήρθε ο φόβος
Κάθησε απέναντί μου και όλο με ρωτά πότε θα γίνει η μεγάλη μάχη

20090315

νερό



νερό το φως του να πνιγεί
όποιος θέλει να ζήσει